Friday, December 23, 2005

Lima peranan mengasuh, didik anak secara kolektif

Lima peranan mengasuh, didik anak secara kolektif
Oleh Rosnah Ahmad

TANGGUNGJAWAB mengasuh dan mendidik anak dalam era globalisasi hari ini tidak hanya terletak pada bahu ibu bapa. Semakin hari semakin ramai ibu yang keluar bekerja dan anak terpaksa ditinggalkan bersama pengasuh di rumah atau dihantar ke rumah pengasuh, taman asuhan atau pusat jagaan harian.Sebenarnya pengasuh memainkan peranan penting dalam membangunkan sebuah generasi. Contoh paling unggul iaitu Rasulullah SAW telah dititipkan kepada ibu susuannya, Halimah as-Saadiah untuk disusukan dan diasuh. Nabi Musa juga mempunyai ramai dayang pengasuh di istana Firaun.

Tarbiah pada usia awal anak sangat mendalam kesannya. Abdullah Nashih Ulwan, seorang cendekiawan pendidikan Islam menegaskan bahawa kecemerlangan seorang anak adalah kesan daripada amalan dan pengalaman sejak kecil hingga berusia enam tahun.

Untuk membawa seorang anak kepada kecemerlangan bukanlah sesuatu yang mudah. Ia menuntut peranan mengasuh dan mendidik dengan dikongsi secara pintar oleh ibu bapa, pengasuh dan tidak kurang penting orang dewasa dalam masyarakat. Mereka mesti berperanan secara kolektif untuk mencapai matlamat melahirkan khalifah Allah di bumi ini.

Berikut adalah lima peranan utama ibu bapa, pengasuh dan orang dewasa:

# Sebagai qudwah hasanah.

Segala pertuturan, tingkah laku dan amalan kita akan menjadi contoh dan ikutan anak. Fitrah anak memang suka meniru. Jadi pastikan kita sentiasa sedar kesan yang diberikan kepada anak.

Kita mesti sentiasa berusaha memperbaiki diri untuk berakhlak mulia dengan akhlak Rasulullah SAW. Ia seperti firman Allah bermaksud: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta ia sentiasa menyebut dan mengingati Allah.” (Surah al-Ahzaab, ayat 21)

# Mengasuh dan mendidik dengan adat kebiasaan.

Islam menyarankan anak dididik melalui dua cara iaitu pengajaran dan pembiasaan. Pengajaran adalah teori yang diajar kepada anak, sementara pembiasaan adalah usaha secara praktikal untuk membina kebiasaan dalam diri anak.

Imam al-Ghazali menyebut: “Anak amanah bagi kedua-dua orang tuanya, dan hatinya yang suci adalah permata yang mahal harganya. Jka dibiasakan pada kebaikan dan diajarkan kebaikan kepadanya, maka ia akan tumbuh pada kebaikan itu dan akan bahagialah di dunia dan akhirat...”

Contohnya, anak diajar untuk menyebut kalimah Lailahaillallah, tetapi pada masa sama mereka mesti dibiasakan untuk beriman dengan sepenuh jiwa dan hatinya bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Caranya dengan mengajak anak untuk menggunakan pancaindera mereka untuk meneroka alam ciptaan Allah dan merasa kebesaran-Nya melalui ciptaan-Nya.

Begitu juga apabila anak diajar rukun solat dan kebiasaan solat diterapkan dalam diri mereka melalui solat secara berjemaah.

Cara pengajaran dan pembiasaan sangat berkesan bagi membentuk iman dan meluruskan akhlak anak. Pepatah Melayu juga ada menyebut melentur buluh biarlah daripada rebungnya.

# Mendidik melalui nasihat.

Islam sangat menekankan nasihat. Allah berfirman bermaksud: “Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya bersabar.” (Surah al-Asr 1-3)

Contoh lain yang biasa kita dengar adalah nasihat Lukman kepada anaknya untuk mentauhidkan Allah, berbuat baik kepada ibu bapa, mendirikan solat dan berakhlak mulia seperti dalam surah Luqman, ayat 13-17.

Nasihat sangat berkesan sekiranya diberikan secara kiasan melalui cerita. Sesungguhnya al-Quran sarat dengan cerita nabi dan kaumnya yang berunsur nasihat serta peringatan.

Tegur dan nasihat anak dengan menerangkan akibat perbuatan mereka apabila melakukan perkara yang membahayakan diri atau orang lain, merosakkan barang atau alam semula jadi dan tidak mengikut akhlak serta syariat Islam.

# Memberi perhatian dan sebagai pemudah cara.

Memberi perhatian membawa maksud sentiasa peka kepada keperluan, kecenderungan, pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan mereka hendaklah disuburkan secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang dengan enam komponen penting iaitu rohani, fizikal, kognitif, bahasa, sosioemosi serta kreativiti dan estetika.

Kita juga harus berperanan sebagai pemudah cara dengan menyediakan rangsangan, persekitaran, peralatan dan bimbingan mengikut tahap serta kebolehan anak.

Contohnya, anak berusia dua tahun mula suka menolong orang lain dan melakukan sendiri semua perkara. Bekas berisi air dan cawan hendaklah diletakkan pada tempat selamat dan mudah dicapai anak supaya mereka boleh menuang sendiri air untuk diminum.

Kita sebagai pemudah cara hanya perlu membimbing anak untuk melakukan sendiri, belajar daripada kesilapan dan pengulangan. Cara ini baik untuk meningkatkan koordinasi mata dan tangan serta membina konsep. Ia membantu anak untuk belajar menyelesaikan banyak masalah dan menjadikan mereka lebih bijak.

Tidak membenarkan anak melakukan sendiri dan banyak perkara untuk mereka adalah tidak bagus. Ini akan mengganggu emosi kerana kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan fitrah mereka. Malah, ia juga akan melambatkan proses perkembangan mereka.

# Mendidik dengan disiplin dan ketegasan.

Anak mesti didisiplinkan dengan ketegasan. Contohnya, Islam menyarankan ibu bapa melatih anak mengerjakan solat sejak berumur tujuh tahun seperti sabda Rasulullah bermaksud: “Suruhlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka jika tidak mahu menunaikan solat ketika berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (putera dan puteri).” (Hadis riwayat Abu Daud)

Hukuman dikenakan ke atas anak hanya sekiranya mereka masih ingkar setelah dilatih selama tiga tahun.

Had dan peraturan mesti ditetapkan supaya disiplin dapat disemai. Kita juga perlu bijak dan tegas dalam menangani masalah tingkah laku anak. Sekiranya kurang tegas anak akan tahu kelemahan kita. Ini menyukarkan usaha menerapkan sesuatu kebiasaan dalam diri mereka.

Fitrah anak adalah mempelajari sesuatu dengan cara tersusun. Setiap daripada kita perlu sentiasa menimba ilmu dan mempunyai sumber rujukan di rumah. Sikap selalu membaca, bertanya dan berkongsi pengalaman membesarkan anak juga akan banyak membantu.

Kita juga mestilah mempunyai sifat asas iaitu ikhlas, takwa dan amanah. Anak harus dihormati dan dididik dengan hikmah dan penuh kasih sayang. Menghargai perasaan mereka melalui pujian dan ganjaran juga dapat membantu membina sahsiah diri dan mengubah tingkah laku.

INFO
Peranan utama ibu bapa, pengasuh dan orang dewasa
# Sebagai qudwah hasanah.
# Mengasuh dan mendidik dengan adat kebiasaan.
# Mendidik melalui nasihat.
# Memberi perhatian dan sebagai pemudah cara.
# Mendidik dengan disiplin dan ketegasan.Penulis adalah pengusaha taska, pusat jagaan dan tadika. Ruangan ini dengan kerjasama Wanita Jemaah Islah Malaysia. Persoalan dan pandangan e-mel wanitajim0@yahoo.com

4 comments:

Anonymous said...

saya ada bahan untuk mendidik anak yang mungkin dapat membantu

Anonymous said...

saya ada bahan untuk mendidik anak yang mungkin dapat membantu

Fiza said...

Hafifi : boleh sy tahu or share bhn utk mendidik anak tu? here's my email fizatoot@yahoo.com . thanx anyway...

mama wana said...

tq for sharing :) ilmu yang bermanfaat